Planer

 

Individet i et fellesskap

Tlf: 61 31 08 04 e-post: stortjba@online.no Adresse: Prestensrud, 3520 JEVNAKER

Stortjernet barnehage as

Planer

 

Barnehageloven og rammeplanen for barnehager er overordnet og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Nedenfor vil dere finne barnehagens grunnlagsdokument, årsplan og årskalender. Grunnlagsdokumentet er detdokument som gir dere en generell informasjon om hvilke fokus vi har og hva vi ønsker skal være grunnverdiene i det tilbudet vi gir til barna deres over en tidsperiode på 3 år. Årsplanen vil fortelle dere om det pedagogiske innholdet og målene barnehagen har for gjeldene barnehageår. Årskalenderen er en plan som viser hva vi har som foksuområder hver måned og der viktige datoer er satt inn. Hver avdeling sender også ut ukesbrev/månedsbrev til foreldre på mail med informasjon om ulike aktiveterer, hva som rører seg på avdelingene, pedagogisk innhold m.m.